Kottayamad

Padamugham Forane

Padamugham Forane

  1. Sacred Heart Knanaya Catholic Forane Church, Padamugham, Idukki Estd.: 1974 | Parish Vicar : Fr. Shaji Poothara | Phone : 04868 263025, 263055
  2. Mayalthamatha Knanaya Catholic Church, Bisonvally, Idukki Estd.: 1983 | Parish Vicar : Fr. Shaiju Kalluvettamkuzhy | Phone : 04865-285281
  3. Our Lady of Rosary Knanaya Catholic Church, Chakkupallam, Idukki Estd.: 1965 | Parish Vicar : Fr.Jees Joy Aikkara | Phone : 04868 282316
  4. St. Stephen’s Knanaya Catholic Church, Kattappana, Idukki Estd.: 1983 | Parish Vicar : Fr. Shiju Vattampurathu | Phone : 04868 272310
  5. St. Mary’s Knanaya Catholic Church, N.R. City, Idukki Estd.: 1968 | Parish Vicar : Fr. Shelton Apozhiparambil | Phone : 04868 242306
  6. St. James Knanaya Catholic Church, Poothaly, Idukki Estd.: 1978 | Parish Vicar : Fr. Saiju Puthenparambil| Phone : 04868 262233
  7. St. Polycarp Knanaya Catholic Church, Senapathy, Idukki Estd.: 1981 | Parish Vicar : Fr. Siljo Avanikunnel| Phone : 04868 245332
  8. Fathima Matha Knanaya Catholic Church, Thadiyampad, Idukki Estd.: 1992 | Parish Vicar : Fr. jobin Placheripurath | Phone : 04862 235449
  9. St. Joseph’s Knanaya Catholic Church, Thellithode, Idukki Estd.: 1978 | Parish Vicar : Fr. Saiju Puthenparambil | Phone : 04868 262366