9567789732, 0481 - 2790948 (Reception) | 9400331281 (Office)

Blog Detail

Midterm Report of the Synod on Family 2014

  • October 14, 2014

കുടുംബം സമൂഹത്തിലെ വിലപ്പട്ടതും നിര്‍ണ്ണായകവുമായ ഘടകമെന്ന് കുടുംബങ്ങള്‍ക്കുവേണ്ടിയുള്ള പ്രത്യേക സിനഡ് നിരീക്ഷിച്ചു.
ഒക്ടോബര്‍ 13ാം തിയതി തിങ്കളാഴ്ച നടന്ന കുടുംബങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രത്യേക സിനഡിന്‍റെ ആറാം ദിവസം നടന്ന പതിനൊന്നാമതു പൊതു സമ്മേളനത്തില്‍ സമര്‍പ്പിച്ച മദ്ധ്യഘട്ട റിപ്പോര്‍ട്ടാണ് ഇങ്ങനെ നിരീക്ഷിച്ചത്. പ്രത്യേക സിനഡിന്‍റെ ജനറള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടര്‍, കര്‍ദ്ദിനാള്‍ പീറ്റര്‍ ഏര്‍ദോയാണ് രാവിലെ വത്തിക്കാനിലെ സിനഡുഹാളില്‍ നടന്ന സമ്മേളനത്തില്‍ മദ്ധൃഘട്ട റിപ്പോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിച്ചത്.
ആധുനിക കാലഘട്ടത്തില്‍ കുടുംബങ്ങള്‍ ഒരു പ്രത്യേക സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക പശ്ചാത്തലത്തിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നതെന്നും ഈ പുതിയ സാഹചര്യത്തില്‍ കുടുംബങ്ങള്‍ അഭിമുഖികരിക്കുന്ന വെല്ലുവിളികള്‍ ക്രിസതുവിന്‍റെ പ്രബോധനങ്ങള്‍ അനുസരിച്ചു ജീവിക്കുവാന്‍ കുടുംബങ്ങളെ സഹായിക്കുകയാണ് സഭയുടെ ദൗത്യമെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് കുടുതല്‍ പ്രാധാന്യ നല്‍കുന്നതിനാല്‍, അല്ലെങ്കില്‍ സമൂഹത്തില്‍ വ്യക്തിമാഹാത്മൃവാദം വളര്‍ന്നുവരുന്നതിനാലാണ് കുംടുംബ ബന്ധങ്ങള്‍ക്ക് തകര്‍ച്ചസംഭവിക്കുന്നതെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട് വിശദീകരിച്ചു. തല്‍ഫലമായി കുടുംബങ്ങള്‍ ഒറ്റപ്പെടുന്നുവെന്നും സാമുഹിക സാമ്പത്തികമേഖലയിലെ തകര്‍ച്ചകള്‍ വ്യക്തിബന്ധങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം കുറയ്ക്കുകയാണെന്നും, അതിനാല്‍ കുടുംബത്തില്‍ വ്യക്തികള്‍ ഏറെ ഏകാന്തത അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെന്നും, അതുപോലെ . ഈ യുഗത്തിലെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി യുവതലമുറയെ വിവാഹ ജീവിതത്തില്‍നിന്നു പോലും പി൯തിരിപ്പിക്കുന്ന കാരണമാണെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ട് സമര്‍ത്ഥിച്ചു.

ആഫ്രിക്കപോലുള്ള കത്തോലിക്കര്‍ ന്യൂനപക്ഷമുള്ള രാജ്യങ്ങളില്‍ ഇന്നും ബഹുഭാര്യത്വം നിലനല്‍കുന്നുണ്ടെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട് പരാമര്‍ശിച്ചു. മിശ്രവിവാഹം മൂലമുണ്ടാക്കുന്ന പരസ്പര ബഹുമാനക്കുറവ്, കുട്ടികള്‍ക്കു വിശ്വാസ രൂപീകിരണം നല്‍കാനാവാത്ത അവസ്ഥ, അതിനാല്‍ വിശ്വാസത്തില്‍ ചിതറിപ്പോകുന്ന കുടുംബങ്ങള്‍ ഇവയെല്ലാം ആധുനിക സമൂഹം നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളാണ്. പല രാജ്യങ്ങളിലും വിവാഹമോചനത്തിന്‍റെ ഫലമായി കുട്ടികള്‍ അനാഥരാവുകയും ഒറ്റപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. കുടുംബ കലഹങ്ങളുടെ പരിണതഫലം അനുഭവിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും കുട്ടികളാണ്. സമൂഹത്തില്‍ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന യുദ്ധങ്ങളും ഭീകര പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും കുടുംബങ്ങളുടെ സ്വസ്ഥത നശിപ്പിക്കുന്നു. മാനവികതയുടെ പഠനക്കളരിയായ കുടുംബത്തെ ക്രിസ്തുവിന്‍റെ പ്രബോധനങ്ങള്‍ക്കനുസരിച്ചു നവീകരിക്കുക എന്നതാണ് സഭ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളിയെന്നും സഭയുടെ പ്രബോധങ്ങള്‍ക്കും സുവിശേഷ മൂല്യങ്ങള്‍ക്കും അനുസൃതമായ നൂതന രീതികള്‍ അവലംബിക്കണമെന്നും പ്രത്യേക സിനഡിന്‍റെ മദ്ധ്യഘട്ട റിപ്പോര്‍ട്ട് വെളിപ്പെടുത്തി

As discussion at the Extraordinary Synod of Bishops on the Family got underway Monday morning, it was announced that the second phase of this process – next year’s Ordinary Synod – will be held October 4-25, 2015, and will have theme: The vocation and mission of the family in the church and the modern world.

Following the announcement the General Rapporteur, Cardinal Peter Erdő, presented the mid-term report outlining the main questions highlighted over the past week of General Congregations which will now be examined in by the bishops, fraternal delegates, auditors and experts in the ‘minor circles’ or small working groups.

Cardinal Erdő began by highlighting that the Synod Fathers spoke of how Jesus looked at men and women with love, accompanying them patiently and with mercy. He spoke of how Jesus Christ, “the Truth, became incarnate in human fragility not to condemn it, but to heal it”. Jesus – he said – taught marriage was indissoluble, but showed understanding of those who didn’t live up to this ideal.

In the mid-term report the Synod Fathers speak of how it’s the task of the Church to recognize those seeds of the Word that have spread beyond its visible and sacramental boundaries.  They appeal to the “law of graduality,” as a reflection of the way God reached out to humanity and led His people forward step by step.

The need was noted for further reflection on whether sacramental fullness doesn’t exclude the possibility of recognizing positive elements even in imperfect forms.  For example, whether there are positive elements in irregular marriages.  The Synod Fathers make the point that when a civil marriage is stable, shows deep affection and care for children, then the Church should work to accompany it toward Sacramentality.

Card. Erdő  spoke of the need for a missionary conversion, that the Church cannot stop at an announcement that is merely theoretical, but must go beyond. Christian marriage has to be a vocational decision taken with the proper preparation in an itinerary of faith. This because the Gospel of the family is the response to the deepest expectations of a person.

In the report the Synod Fathers state that the Church is particularly called to recognize suffering of abandoned spouses and how children are the real victims of family breakups.

Many synod members expressed the need for reformed, simplified procedures for annulments .  Card. Erdő spoke of how this annulment reform will require diocesan bishops to take on new responsibilities and perhaps delegate a specially trained priest.

Regarding divorced and divorced and civilly remarried Catholics, the report speaks of the need for “courageous pastoral choices” and “new pastoral paths”. The report calls for case-by-case discernment according to law of graduality, particularly regarding access to the Sacraments. Card. Erdő said dialogue on this topic will continue in local Churches over the coming year and responses will be brought to next years Synod.

The report noted that the question of cohabitation might indicate commitment-phobia, but also a choice that is taken “while waiting for a secure existence” such as a steady job and income.

The question of homosexuality was then addressed, with a call to serious reflection.  The Synod Fathers noted that homosexual persons have gifts and talents to offer the Christian community and that pastoral outreach to them is an important educative challenge.

In the report, the Synod Fathers also reaffirm that same-sex unions cannot be considered equal to matrimony. And it is unacceptable that pressure be brought to bear on pastors or that international bodies make financial aid dependent on the introduction of regulations inspired by gender ideology.

Finally, stating that openness to new life is essential part of married love, the Synod Fathers affirm the message of Paul VI’s Humanae Vitae regarding the need to respect dignity of person in moral evaluation of methods of birth control.

Concluding his presentation of the mid-term report, Card. Erdő said that in  imitating Jesus’ merciful gaze, the Church must accompany her most fragile sons and daughters marked by wounded and lost love.

 

Source: Radiovaticana

Golden Jubilee Celebrations
Micro Website Launching Ceremony