Phone: 0481-2563527, 2563812, 2300453 Fax: 0481-2563327

Rajapuram Forane

 1. Holy Family Knanaya Catholic Forane Church, Rajapuram, Kanjangad
  Estd. : 1943 | Parish Vicar : Fr Thomas Vadakkethotty| Phone : 0467 2224022
 2. Infant Jesus Knanaya Catholic Church, Airode,  Kasargod
  Estd. : 1976  |  Parish Vicar : Fr Arun Muyalkkallinkal |  Phone : 0467 224322
 3. St. Mary’s Knanaya Catholic Church, Chullikkara,  Kasargod
  Estd. : 1976  |  Parish Vicar : Fr George Patyal  |  Phone : 0467 224222
 4. St. Thomas Knanaya Catholic Church, Kallar,   Kasargod
  Estd. : 1990  |  Parish Vicar : Fr Mathew Thandasseril  |  Phone : 0467 2226755
 5. St. Anne’s Knanaya Catholic Church, Kottody, Kasargod
  Estd. : 1979  |  Parish Vicar : Fr Shaji Mukalel |  Phone : 0467 2225577
 6. Our Lady or Lourde’s Knanaya Catholic Church, Malakkallu, Kasargod
  Estd. : 1957  |  Parish Vicar : Fr Baiju Edatt  |  Phone : 0467 2224057, 2224032
 7. St. Stephen’s Knanaya Catholic Church, Malom, Kasargod
  Estd. : 1993  |  Parish Vicar : Fr Arun Muyalkkallinkal  |  Phone : 04979 224222
 8. St. George’s Knanaya Catholic Church, Odayanchal,   Kasargod
  Estd. : 1954  |  Parish Vicar : Fr Jose Mampuzha |  Phone : 0467 2246229
 9. St. Stephen’s Knanaya Catholic Church, Pookkayam,   Kasargod
  Estd. : 1974  |  Parish Vicar : Fr Joseph Vallarkattil  |  Phone : 0467 2224157
 10. St. Mary’s Knanaya Catholic Church, Ranipuram, Kasargod
  Estd. : 1970  |  Parish Vicar : Fr Joy Oonnukallel |  Phone : 0467 2227342