Phone: 0481-2563527, 2563812, 2300453 Fax: 0481-2563327

Diocesan Priests

 1. Fr. Ezharath Joseph
  Home Parish: Rajapuram
  Date of birth: 15.02.1961 | Date of ordination: 27.12.1986
  Serving at: St. Sebastian’s Church,
  Peroor P.O., Kottayam-686637
 2. Fr. Kadavilchirayil Jose
  Home Parish: Neendoor
  Date of birth: 28.05.1961 | Date of ordination: 28.12.1987
  Serving at:  St. John’s Church,
  Chamakala P.O., Kottayam-686603
 3. Fr. Kainikkaraparayil John
  Home Parish: Ramamangalam
  Date of birth: 27.03.1930 | Date of ordination: 12.03.1962
  Retired: Vianney Home
  Thellakom P. O., Kottayam -686 016
 4. Fr. Kaitharam Thomas
  Home Parish: Chingavanam
  Date of birth: 02.06.1965 | Date of ordination: 02.12.1993
  Serving at: St. John’s Catholic Church
  Chingavanam P.O., Kottayam – 686 531
 5. Fr. Kakkanatt Mathew
  Home Parish: Payyavoor
  Date of birth: 13.05.1930 | Date of ordination: 14.03.1958
  Retired: Mercy Home
  Alex Nagar, Chericode P.O., Sreekantapuram Via, Kannur 670 631
 6. Fr. Kalapurayil Jacob
  Home Parish: Karimkunnam
  Date of birth: 06.02.1939 | Date of ordination: 01.12.1964
  Retired: Vianney Home,
  Thellakom P.O., Kottayam -686 016
 7. Fr. Kalarickal Abraham
  Home Parish: Chamakkala
  Date of birth: 01.01.1962 | Date of ordination: 26.12.1988
  Serving at: St. Mary’s Church,
  Pachira, Channanikad P.O., Kottayam-686533
 8. Fr. Kalathra Philmon
  Home Parish: Olessa
  Date of birth: —- | Date of ordination: —-
  Serving at: Holy Family Church, East Nattassery
  Parampuzha P.O. Kottayam – 686004
 9. Fr. Kalavelil Joy
  Home Parish: Punnathura
  Date of birth: 15.05.1962 | Date of ordination: 28.12.1987
  Serving at: St. Mary’s Church, Kallara New
  Kallara P. O. Kottayam – 686611.
 10. Fr. Kalethummoottil Luke
  Home Parish: Kaipuzha
  Date of birth: 31.07.1935 | Date of ordination: 08.09.1962
  Retired: Vianney Home,
  Thellakom P.O., Kottayam -686 016