Phone: 0481-2563527, 2563812, 2300453 Fax: 0481-2563327

Malankara Forane

 1. St. Theresa’s Knanaya Catholic Church, Ranni, Pathanamthitta
  Estd. : 1930 | Parish Vicar : Fr. George Kurissummoottil | Phone : 04735 226808
 2. St. Mary’s Knanaya Catholic Church, Kallissery, Alappuzha
  Estd. : 1922 | Parish Vicar : Fr Jees Joy Aikkara | Phone : 0479 2428787
 3. St. Mary’s Knanaya Catholic Church, Aythala, Ranny
  Estd. : 2001 | Parish Vicar : Fr. George Kurissummoottil | Phone : —-
 4. Good Shepherd Knanaya Catholic Church, Chengalam, Kottayam
  Estd. : 1922 | Parish Vicar : Fr.Boby Cheriyi | Phone : 0481 2524567
 5. St. John’s Knanaya Catholic Church, Chingavanam, Kottayam
  Estd. : 1932 | Parish Vicar : Fr. Lellu Kaitharam | Phone : 0481 2430679
 6. St. Joseph’s Knanaya Catholic Church, Eraviperoor, Pathanamthitta
  Estd. : 1926 | Parish Vicar : Fr. James Pattathettu | Phone : 0469-2680257
 7. St. Mary’s Knanaya Catholic Church, Kattode, Pathanamthitta
  Estd. : 1922 | Parish Vicar : Fr. Stabin Neerparamalayail | Phone : 0469 2601413
 8. St. Mary’s Knanaya Catholic Church, Kuttoor, Thiruvalla
  Estd. : 1942 | Parish Vicar : Fr. Shiju Vattampuram | Phone : 0469 2614012
 9. Little Flower Knanaya Catholic Church, Othara, Pathanamthitta
  Estd. : 1955 | Parish Vicar : Fr. Shiju Vattampuram| Phone : 0469 2614012
 10. St. Mary’s Knanaya Catholic Church, Punaloor, Kollam
  Estd. : 1954 | Parish Vicar : Fr. Baiju Mukulel | Phone : —-
 11. St. Mary’s Knanaya Catholic Church, Ramamagalam, Ernakulam
  Estd. : 1955 | Parish Vicar : Fr. Abraham Kochuparambil| Phone : 0485 2277968
 12. St. Mary’s Knanaya Catholic Church, Thengely, Thiruvalla
  Estd. : 1955 | Parish Vicar : Fr. Alexander Paranickal  | Phone : 0469 2614921
 13. St. Francis Sales Knanaya Catholic Church, Thiruvamvandoor, Thiruvalla
  Estd. : 1942 | Parish Vicar : Fr. Lellu Kaitharam | Phone : 0479 2428787
 14. Sacred Heart Knanaya Catholic Church, Thuruthikad, Pathanamthitta
  Estd. : 1922 | Parish Vicar : Fr. James Pattathettu | Phone : 0469 2680257
 15. St. Pius X Catholic Knanaya Catholic Church, Trivandrum
  Estd. : 1990 | Parish Vicar : Fr. Bineesh mankottil| Phone : 0471 2306011
 16. St. Mary’s Catholic Knanaya Catholic Church, Vithura, Trivandrum
  Estd. : 1960 | Parish Vicar : Fr. Wilson Pulivelil | Phone : 0471 2306011