Phone: 0481-2563527, 2563812, 2300453 Fax: 0481-2563327

Madampam Forane

 1. Our Lady of Lourdes Knanaya Catholic Forane Church, Madampam, Kannur
  Estd. : 1943 | Parish Vicar : Fr. Luke poothrukalayil | Phone : 0460 2265371, 2265750
 2. St. George Knanaya Catholic Church, Kaniyarvayal, Kannur
  Estd. : 1992 | Parish Vicar : John Poochakattil | Phone : 04982 230452
 3. St. Joseph’s Knanaya Catholic Church, Alex Nagar, Kannur
  Estd. : 1978 | Parish Vicar : John Kanniyarkunnel | Phone : 0498 2230262
 4. Assumption Knanaya Catholic Church, Arayanagad, Kannur
  Estd. : 1974 | Parish Vicar : Fr. Vattakattil Thomas| Phone : 0490 2302401
 5. St. Stephen’s Knanaya Catholic Church, Chamathachal, Kannur
  Estd. : 1967 | Parish Vicar : Fr. Saji Methanath | Phone : 0460 2210126
 6. St. Pius X Knanaya Catholic Church, Kanamvayal, Kannur
  Estd. : 1979 | Parish Vicar : Joshy Valiyaveetil | Phone : 04985 238237
 7. St. Mary’s Knanaya Catholic Church, Sreepuram, Kannur
  Estd. : 1993 | Parish Vicar : Fr. Jose Nedungattu | Phone : 0497 2701333
 8. St. Joseph’s Knanaya Catholic Church, Kottoorvayal, Kannur
  Estd. : 1979 | Parish Vicar : Stephen Kolakattukudy| Phone : 0460 2230465
 9. St. Mary’s Knanaya Catholic Church, Chevarambalam, Kozhikode
  Estd. : 1995 | Parish Vicar : Fr. Sibin Kootakallingal | Phone : —-
 10. St. Joseph’s Knanaya Catholic Church, Manjakad, Kannur
  Estd. : 1976 | Parish Vicar : Fr. Jibin Vattukulangara | Phone : 04982 285550
 11. St. Thomas Knanaya Catholic Church, Mankuzy, Kannur
  Estd. : 1992 | Parish Vicar : Fr. Sanish Kayyalakakath| Phone : 04982 298083
 12. St. Micheal Knanaya Catholic Church, Micheal Giri, Kannur
  Estd. : 1986 | Parish Vicar : Fr Tobin Sauryamakkil| Phone : 04982 298360
 13. St. Joseph’s Knanaya Catholic Church, Nuchiyad, Kannur
  Estd. : 1978 | Parish Vicar : Fr. Saji Methanath | Phone : —-
 14. St. Jude’s Knanaya Catholic Church, Panniyal, Kannur
  Estd. : 1979 | Parish Vicar : Fr Shinoj Kariplackal| Phone : 04982 230987
 15. St. Anne’s Knanaya Catholic Church, Payyavoor Town, Kannur
  Estd. : 1978 | Parish Vicar : Fr. Joshy vallarkattil | Phone : 0460 2210224
 16. St. Stephen’s Knanaya Catholic Church, Chandanakkampara, Kannur
  Estd. : 1994 | Parish Vicar : Fr. Joshy vallarkattil  | Phone : 0460 2210224
 17. St. Sebastian’s Knanaya Catholic Church, Payyavoor, Kannur
  Estd. : 1944 | Parish Vicar : Fr. Jaison pallikkara | Phone : 04982 210145
 18. St. Stephen’s Knanaya Catholic Church, Peringala, Kannur
  Estd. : 1987 | Parish Vicar : Fr. Jibin Vattukulangara | Phone : 04982 285550
 19. St. Maximilian Kolbe Knanaya Catholic Church, Pothukuzhy, Kannur
  Estd. : 1984 | Parish Vicar : Fr.Thomas Vattakattil  | Phone : 0490 2302779
 20. St. Francis Assisi Knanaya Catholic Church, Thiroor, Kannur
  Estd. : 1994 | Parish Vicar : Fr. Sanish Kayyalakakath| Phone : 04982 298083