Phone: 0481-2563527, 2563812, 2300453 Fax: 0481-2563327

Edacat Forane

 1. Christ the King Cathedral Church, Kottayam
  Estd. : 1914  |  Parish Vicar : Fr John Chennakuzhy  |  Phone : 0481 1304774
 2. St. George Knanaya Catholic Forane Church, Edacat, Kottayam
  Estd. : 1822  |  Parish Vicar : Fr Stany Edathiparambil  |  Phone : 0481 2567894
 3. St. Thomas Knanaya Catholic Church, Caritas, Kottayam
  Estd. : 1992  |  Parish Vicar : Fr  Shaji Cherolickal |  Phone : 0481 2790761, 2790025
 4. St. Anne’s Knanaya Catholic Church, Charamangalam, Alappuzha
  Estd. : 1942  |  Parish Vicar : Fr Cherian Valavunkal|  Phone : 0478 2862162
 5. Holy Family Knanaya Catholic Church, East Nattassery, Kottayam
  Estd. : 1970  |  Parish Vicar : Fr Philmon Kalathara  |  Phone : 0481 2572612
 6. St. Francis Xavier’s Knanaya Catholic Church, Kannamkara, Alappuzha
  Estd. : 1842  |  Parish Vicar : Fr Regi Kochuparambil |  Phone : 0478 2582231
 7. St. John Nepumcen Knanaya Catholic Church, Kumarakom, Kottayam
  Estd. : 1841  |  Parish Vicar : Fr James Ponganayil|  Phone : 0481 2524295
 8. St Thomas Knanaya Catholic Church, Malloossery, Kottayam
  Estd. : 1841  |  Parish Vicar :Fr.Saiju Puthenparambil |  Phone : 0481- 2391885
 9. Lourde Matha of Lourdes Knanaya Catholic Church, Neericad, Kottayam
  Estd. : 1915  |  Parish Vicar : Fr Tinesh Pinarkayil |  Phone : 0481 2543495
 10. St. Antony of Paduva Knanaya Catholic Church, Olessa, Kottayam
  Estd. : 1912  |  Parish Vicar : Fr Mathew Kuriathara |  Phone : 0481 2517175
 11. St. Mary’s Knanaya Catholic Church, Pachira, Kottayam
  Estd. : 1894  |  Parish Vicar : Fr Joy Kalavelil |  Phone : 0481 2330503
 12. St. Sebastian’s Knanaya Catholic Church, Peroor, Kottayam
  Estd. : 1897  |  Parish Vicar : Fr Mathews Valiyaputhenpura  |  Phone : 0481 2791144, 2791102
 13. Sacred Heart Knanaya Catholic Church, S.H. Mount, Kottayam
  Estd. : 1961  |  Parish Vicar : Fr Thomas Keenthananickal  |  Phone : 0481 2312391
 14. Little Flower Knanaya Catholic Church, Sankranthi, Kottayam
  Estd. : 1928  |  Parish Vicar : Fr Saji Kochuparambil  |  Phone : 0481 2597194
 15. St. Mathew’s Knanaya Catholic Church, Vakathanam, Kottayam
  Estd. : 1910  |  Parish Vicar : Fr Joseph mulavanal |  Phone : 0481 2463421
 16. St. Michael’s Knanaya Catholic Church, Veliyanad, Alappuzha
  Estd. : 1897  |  Parish Vicar : Fr Mathew Kannala  |  Phone : 0477 2753212