Phone: 0481-2563527, 2563812, 2300453 Fax: 0481-2563327

Chunkom Forane

 1. St. Mary’s Knanaya Catholic Forane Church, Chunkom, Idukki
  Estd. : 1579 | Parish Vicar : Fr George Puthuparambil | Phone : 04862 222783
 2. St. Augustine’s Knanaya Catholic Church, Karimkunnam,Idukki
  Estd.: 1873 |Parish Vicar: Fr. Thomas Adoppillil |Phone: 04862 242335
 3. St. Joseph’s Knanaya Catholic Church, Manakkad, Idukki
  Estd. : 1983 | Parish Vicar : Fr Shaji Poothara | Phone : 0486 2242431
 4. St. Antony’s Knanaya Catholic Church, Marika, Idukki
  Estd. : 1916 | Parish Vicar : Fr Winson Kuruttuparambil | Phone : 04862 273037
 5. SS. Peter & Paul Knanaya Catholic Church, Mrala, Idukki
  Estd. : 1950 | Parish Vicar : Fr Abraham Paradiyil | Phone : 04862 222092
 6. St. Mary’s Knanaya Catholic Church, Muttom, Idukki
  Estd. : 1947 | Parish Vicar : Fr Thomas Kachanolickal | Phone : 04862 255252
 7. St. Stephen’s Knanaya Catholic Church, Parambanchery, Moovattupuzha
  Estd. : 1952 | Parish Vicar : Fr Fr.Kurian Choozhikunnel | Phone : 0485 2562007
 8. St. Joseph’s Knanaya Catholic Church, Vadakkummury, Idukki
  Estd. : 1967 | Parish Vicar : Fr Shaji Poothara | Phone : 04862 242431
 9. St. Mary’s Knanaya Catholic Church, Varappetty, Ernakulam
  Estd. : 1895 | Parish Vicar : Fr Jees Aikkara | Phone : 0485 2282457