Phone: 0481-2563527, 2563812, 2300453 Fax: 0481-2563327

Knanaya Parishes are only for the Knanaya Faithful

കോട്ടയം: ക്നാനായ ഇടവകകളിൽ ക്നാനായക്കാർക്ക് മാത്രം അംഗത

How Archdiocese Reacted to the Oriental Congregation Report

'The membership of the parishes should not be restricted to the people of knanaya lineage' എന്നുളള പരാമർശമാണ് ന